Vogelaarwijken in Arnhem

  • Geplaatst: 10/04/2012

klarendal

Van de gemeente Arnhem kreeg ik de kans om samen met vele verschillende partijen te werken aan de positie van de jeugd in de Vogelaarwijken. Samen met allerlei mensen uit de wijk heb ik geïnventariseerd welke veranderingen in de wijk noodzakelijk zijn voor de jeugd tot 12 jaar. Ik voerde gesprekken met de directeuren en medewerkers van vele verschillende organisaties: basisonderwijs, het overblijfcentrum, sportverenigingen, de peuterspeelzaal, kinderopvang en jeugdverenigingen en met een deel van de jongeren zelf. Samen besloten we in daaropvolgende gezamenlijke sessie over hoe het beschikbare subsidiebedrag van de gemeente zo optimaal mogelijk te besteden. Tot tevredenheid van alle deelnemers en van de jeugd in de wijk.